Liên kết thẻ ngân hàng với hệ thống pupam

Bước 1: truy cập hệ thống pupam ( https://id.pupam.com/ ).

Bước 2:

Liên kết thẻ ngân hàng với hệ thống pupam

  1. Chọn tab "Thanh Toán".
  2. Chọn tab "Thẻ".
  3. Nếu chưa liên kết với thẻ nào thì nhấp chọn nút "Liên kết thẻ".

Bước 3: Sau khi chọn nút liên kết thẻ thì trang sẽ điều hướng tới phần liên kết thẻ với đối tác là alepay.

Liên kết thẻ ngân hàng với hệ thống pupam

  1. Logo của Pupam.
  2. Tên công ty sở hữu Pupam.
  3. Sau khi nhập đầy đủ thông tin thẻ ---> nhấp chọn nút "Liên kết " để hoàn tất liên kết thẻ.