Tra cứu thông tin hóa đơn mua hàng của bạn trên hệ thống Pupam

Bước 1: truy cập vào hệ thống tra cứu hóa đơn điện tử https://hoadon.vietnis.com/

Tra cứu thông tin hóa đơn mua hàng của bạn trên hệ thống Pupam

  1. Nhập mã số bí mật hóa đơn được gửi về email của bạn.
  2. Xác thức bảo mật với google captcha.
  3. nhấp để xem hóa đơn điện tử của bạn.