Xác nhận thông tin xuất hóa đơn và nhận hóa đơn điện tử tại Pupam

Sau khi tiến hành thanh toán dịch vụ, bạn sẽ nhận được một email xác nhận từ Pupam về giao dịch mà mà bạn đã thực hiện. Tiếp theo có lẽ bạn sẽ cần đến hóa đơn điện tử để lưu trữ hoặc cung cấp cho các bộ phận liên quan. Sau đây Pupam sẽ hướng dẫn bạn cách xác nhận thông tin xuất hóa đơn để nhận được hóa đơn điện tử tại Pupam:

Bước 1: Click vào nút xác nhận thông tin xuất hóa đơn trong email xác nhận thanh toán từ Pupam như hình bên dưới:

Xác nhận thông tin xuất hóa đơn và nhận hóa đơn điện tử tại Pupam

Bước 2: đăng nhập hệ thống để tiến hành xác nhận

Xác nhận thông tin xuất hóa đơn và nhận hóa đơn điện tử tại Pupam

Bước 3: Xác nhận thông tin xuất hóa đơn. Bạn kiểm tra kỹ lại các thông tin xuất hóa đơn: Tên công ty, Mã Số Thuế, Địa chỉ, Email nhận hóa đơn điện tử, Thông tin chi tiết dịch vụ.

Xác nhận thông tin xuất hóa đơn và nhận hóa đơn điện tử tại Pupam

Sau khi xác nhận xong, bạn sẽ nhận được hóa đơn điện tử hợp lệ trong vòng 24h.