Thêm tên miền phụ và xác minh txt trong gsuite

Trên một tài khoản G Suite, Google cho phép thêm tối đa tới 600 tên miền. Trong đó gồm 1 tên miền chính (primary domain) và 599 tên miền phụ (secondary domain). Tên miền phụ được thêm vào tài khoản G Suite có thể tạo Gmail theo tên miền phụ đó và sử dụng được toàn bộ tính năng và dịch vụ của G Suite. Điều này đặc biệt có lợi cho doanh nghiệp sử dụng nhiều tên miền khi mà thêm tên miền phụ là hoàn toàn miễn phí, doanh nghiệp không cần phải trả thêm bất cứ khoản phí nào cho việc thêm tên miền phụ và tạo user mail cho tên miền đó. Pupam sẽ hướng dẫn bạn thêm tên miền phụ và xác minh tên miền đó bằng cấu hình DNS  bản ghi TXT.

 

1. Đăng nhập vào Admin console tại admin.google.com -> chọn Domains

 

2. Chọn Add/remove domains

 

3. Bạn chọn add a domain or a domain alias

 

4. Sau đó xuất hiện họp thoại nhỏ

  • Tại mục Select an opion: chọn  Add another domain.
  • Enter a domain name: nhập domain bạn muốn thêm vào.
  • Chọn Continue and verify domain ownership.

 

5. Tại mục Sign to your domain name povider chọn Other. Có TXT record copy và paste vào trang quản lí domain. Sau đó bạn trở lại bảng quản trị và nhấn VERIFY.

 

6. Đăng nhập vào trang quản lí domain -> cấu hình bản ghi TXT được cho như trên vào tên miền.

  • Mục Host: điền @.
  • Mục loại : Chọn TXT.
  • Mục địa chỉ: bản ghi TXT cho tên miền được cho bên trên.
  • Chọn Lưu cấu hình. 

 

 

7. Click Continue để hoàn thành.

 

Sau khi thêm tên miền phụ và xác minh xong, để sử dụng gửi và nhận mail bình thường cho user mail tạo ra theo tên miền phụ đó, bạn cần phải thêm các bản ghi MX cho tên miền.