hướng dẫn chia se các danh bạ cho tất cả các user trong g suite

Quản trị viên G Suite có thể kiểm soát khi người dùng bắt đầu sử dụng Danh sách liên hệ mới (còn gọi là xem trước Danh bạ). Chỉ cần bật xem trước Danh bạ trong Admin console. Khi mở Danh bạ, người dùng sẽ thấy bản xem trước Danh bạ mới. Người dùng vẫn có thể chuyển về phiên bản Danh bạ cũ.

 

Bật xem trước danh bạ trong bảng điều khiển dành cho quản trị viên.

1. Đăng nhập vào Admin console tại admin.google.com.

2. Từ trang tổng quan của Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, -> Ứng dụng (Apps) -> G Suite -> Thư mục (Directory).

3. Nhấp vào Cài đặt chia sẻ (Sharing settings).

4. Ngay phần Xem trước Danh bạ (Contacts Preview), tick vào ô Enable the new Contacts Preview for all users.

5. Nhấp vào Save.

Người dùng có thể chuyển đổi qua lại phiên bản cũ và mới.

Khi mở danh bạ, người dùng sẽ thấy bản xem trước danh bạ mới. Nếu muốn, người dùng có thể dễ dàng quay trở lại phiên bản cũ và sau đó vẫ có thể quay lại xem trước danh bạ.

Để chuyển đổi xem trước danh bạ và danh bạ cũ:

1. Mở Danh bạ (Contats Manager).

2. Ở bên trái nhấp vào Menu chính (More)> Chuyển về phiên bản cũ( hoặc Thử xem trước Danh bạ ( Try Contacts Preview)).

Không khả dụng trong xem trước danh bạ

Có một số điều người dùng chưa thể làm trong Xem trước danh bạ. Để thực hiện các tác vụ này, vui lòng chuyển về phiên bản cũ của danh bạ:

  • Chia sẽ liên hệ với trợ lý.
  • Nhập địa chỉ liên hệ từ tập tin CSV.
  • Chỉnh sữa tùy chọn email nhóm.
  • Xuất địa chỉ lên hệ.
  • In danh bạ.
  • Tùy chỉnh trường của người dùng.

Các bài đọc có liên quan