Hướng dẫn sử dụng team drive trong gsuite

Các giải pháp lưu trữ dữ liệu không được xây dựng để giải quyết việc tăng ồ ạt của tài liệu mà mục đích là tạo và chia sẻ các tài liệu trên điện toán đám mây – Bởi vì khi lần đầu tiên được xây dựng là nó được thiết kế dành cho cá nhân, không phải cho các nhóm. Với số lượng dữ liệu được chia sẻ, các quản trị viên cần nhiều quyền quản trị hơn để giữ cho dữ liệu của tổ chức được an toàn và các nhóm thấy thoải mái, tự tin làm việc cùng nhau. Team Drives chuyển giao bảo mật, cấu trúc và cách thức sử dụng đơn giản như yêu cầu của các doanh nghiệp bằng cách:

  • Tạo folder Team Drive.
  • Thêm thành viên vào Team Drive để sử dụng chung thư mục Drive.

1.Đăng nhập vào drive.google.com

  • Tại menu bên trái -> click vào Team Drives

 

2. Tại trang Team Drives -> click NEW bên góc trái để tạo folder Team Drive mới

 

 

3. Đặt tên folder Team Drive -> click CREATE

 

 

4. Tại trang folder Team Drive vừa tạo, click + Add members

 

 

5. Tại cửa sổ Add members:

  • Ô 1: điền user email cần add vào Folder này để sử dụng chung Drive.
  • Ô 2: phân quyền user có thể thao tác trên folder này, mặc định Full: có thể upload, sửa file, xóa file,… (Full quyền), ngoài ra còn nhiều quyền khác tùy chọn.
  • Ô 3: Nếu tick vào khi add member sẽ không gửi 1 thông báo về users được add.

 

 

Giờ đây người dùng sẽ không phải mất thời gian vào việc đồng bộ các tài liệu hay lo lắng về việc tốn dung lượng bộ nhớ. Với Drive File Stream, bạn và đồng nghiệp có thể truy cập và làm việc bất cứ lúc nào.