Thêm người dùng drive của bạn

Mỗi người sẽ sử dụng Drive với tổ chức của bạn cần có tài khoản để đăng nhập. Nếu bạn chưa thêm người dùng vào Bảng điều khiển quản trị, bạn có thể làm điều đó ngay bây giờ.

Thêm tài khoản người dùng vào Admin Console

1. Từ trang chủ Bảng điều khiển quản trị, đi đến User.

2. Chỉ chuột vào Add và nhấn vào add new user.

3. Trong cửa sổ mở ra, nhập thông tin tài khoản bao gồm tên người dùng, địa chỉ chính họ sẽ sử dụng để đăng nhập vào Drive Enterprise và mật khẩu. Sau đó bấm Thêm người dùng mới.

4. Click More Actions  và chọn Email login info.

5. Nhập địa chỉ để gửi email thông tin người dùng về cách đăng nhập vào Tài khoản Google mới của họ.

6. Lặp lại các bước này cho mỗi người dùng bạn muốn thêm.

Thêm nhiều người dùng trong cùng một lúc

Nếu bạn có nhiều người dùng hoặc muốn nhập dữ liệu người dùng từ máy chủ LDAP, bạn có thể thêm hàng loạt người dùng.

Sau khi bạn thêm người dùng

Khi bạn thực hiện xong, người dùng mới có thể đăng nhập để sử dụng Drive Enterprise với tổ chức của bạn. Nếu bạn gửi email cho họ thông tin tài khoản của họ, họ sẽ nhận được thông báo chào mừng giải thích cách đăng nhập.