Hướng dẫn ký kết hợp đồng G Suite

Sau khi tham khảo Điều khoản dịch vụ G Suite quý khách có thể tiến hành ký kết hợp đồng theo hướng dẫn dưới đây.

Cách 1: Bổ sung theo mẫu

Bước 1: Tiến hành tải về Hợp đồng đăng ký

  • Bạn nên dùng Chrome để sử dụng.

  • Nhấp chọn hợp đồng đăng ký:
    Hướng dẫn ký kết hợp đồng G Suite

  • Nhấp chọn tải về:
    Hướng dẫn ký kết hợp đồng G Suite

Bước 2: Tiến hành in hợp đồng và bổ sung các thông tin tại hợp đồng đã tải về.

Hướng dẫn ký kết hợp đồng G Suite

(1) Ngày ký hợp đồng

Ngày ký hợp đồng không bao gồm thời gian dùng thử. Bạn có thể chọn ngày ký hợp đồng vào thời điểm hết thời gian dùng thử.

(2) Thông tin công ty

Thông tin công ty cần chính xác và đầy đủ để thực hiện xuất hóa đơn tài chính. Bạn có thể tra cứu tại đây. Khi thay đổi thông tin công ty sau khi ký kết hợp đồng khách hàng có thể gửi email về support@pupam.com để được hỗ trợ cập nhật.

(3) Thông tin nhân sự kỹ thuật

Thông tin kỹ thuật sẽ nắm các thông tin để thiết lập dịch vụ. Bao gồm tài khoản quản trị tên miền/ dns cần thiết lập dịch vụ, danh sách người dùng cần thiết lập. Tài khoản quản trị hệ thống thư cũ để tiến hành đồng bộ dữ liệu (nếu có).
Cùng nhiều vấn đề về xử lý kỹ thuật sau khi ký kết hợp đồng.

(4) Thông tin nhân sự thanh toán

Nhân sự thanh toán sẽ nắm các thông tin về thanh toán, chứng từ. Hóa đơn dịch vụ sẽ được gửi trực tiếp cho nhân sự thanh toán.

(5) Số lượng giấy phép sử dụng

Số lượng giấy phép sử dụng sẽ là số lượng email thực tế khách hàng cần sử dụng vào thời điểm ký kết hợp đồng. Các email và người dùng phát sinh có thể thực hiện đăng ký bổ sung sau khi ký hợp đồng.

(6) Số tháng sử dụng dịch vụ

Số tháng sử dụng dịch vụ sẽ là bội số của 12. Hoặc 1.
Trường hợp khách hàng sử dụng trên 12 tháng sẽ thanh toán với đơn giá là 59,500 VNĐ/ người dùng/ tháng.
Trường hợp khách hàng sử dụng dưới 12 tháng sẽ thanh toán với đơn giá là 69,000 VNĐ/ người dùng/ tháng.

(7) Tổng giá trị hợp đồng

Tổng giá trị hợp đồng sẽ được tính theo công thức: Số giấy phép sử dụng nhân với số tháng sử dụng nhân với đơn giá dịch vụ. = Giấy phép * Số Tháng * Đơn giá

(8) Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên

Người ký hợp đồng là người đại diện hoặc được ủy quyền của công ty. Trường hợp công ty bạn sử dụng chữ ký số, bạn có thể thực hiện ký vào phần này và gửi bản mềm về support@pupam.com để hoàn tất.

Bước 3: Scan hợp đồng đã ký và gửi về support@pupam.com để hoàn tất.