Hướng dẫn sử dụng G Suite Sync cho Outlook

Sử dụng G Suite bằng ứng dụng quen thuộc tại máy tính của bạn: outlook

 1. Vào trang web G Suite Sync For Outlook: để bạn có thể tải phần mềm về và chạy file cài đặt.

Hướng dẫn sử dụng G Suite Sync cho Outlook

 1. Lưu phần mềm về máy tính của bạn.
 2. Nhấn chọn để bắt đầu cài đặt.
 3. Chờ để hoàn tất tải về và cài đặt chương trình.

Hướng dẫn sử dụng G Suite Sync cho Outlook

 1. Hoàn tất cài đặt bạn sẽ nhận thấy một bảng như sau:

Hướng dẫn sử dụng G Suite Sync cho Outlook

 1. Tiến hành nhập địa chỉ email công ty của bạn và chọn Continue để tiếp tục.

Hướng dẫn sử dụng G Suite Sync cho Outlook

 1. Một cửa sổ trình duyệt sẽ được hiển thị, bạn chọn Next để tiếp tục.

Hướng dẫn sử dụng G Suite Sync cho Outlook

 1. Điền thông mật khẩu đăng nhập và nhấp chọn Next để tiếp tục.

Hướng dẫn sử dụng G Suite Sync cho Outlook

 1. Cho phép ứng dụng có quyền truy cập vào hộp thư của bạn. Nhấp chọn Allow để tiếp tục.

Hướng dẫn sử dụng G Suite Sync cho Outlook

 1. Bạn sẽ nhận được thông báo thành công như dưới đây:

Hướng dẫn sử dụng G Suite Sync cho Outlook

 1. Chọn “Create Profile” để hoàn tất. Outlook sẽ tiến hành đồng bộ dữ liệu, trong quá trình đồng bộ bạn vẫn có thể làm việc với outlook. Trong trường hợp bạn có dữ liệu sẵn có tại máy tính và cần tải lên bạn có thể chọn Import. Để đơn giản hơn bạn có thể chọn Create profile để bắt đầu ngay.

Hướng dẫn sử dụng G Suite Sync cho Outlook

 1. Bắt đầu sử dụng outlook của bạn bằng cách nhấp chọn Start Microsoft Outlook.

Hướng dẫn sử dụng G Suite Sync cho Outlook

Một số trường hợp có profile cũ, Hệ thống sẽ bắt bạn chọn Profile để sử dụng: Profile cũ/mới.

Hướng dẫn sử dụng G Suite Sync cho Outlook

 1. Quá trình đồng bộ sẽ tự động bắt đầu như dưới đây, bạn có thể tiếp tục làm việc với outlook mà không bị ảnh hưởng gì.

Hướng dẫn sử dụng G Suite Sync cho Outlook

Nếu không muốn hiện cửa sổ sync này trong lần sau bạn có thể bỏ chọn "Open this window ...."

 1. Sau khi đồng bộ xong bạn có thể nhấp chọn close để hoàn tất quá trình đồng bộ dữ liệu của bạn về máy tính.
 2. Bắt đầu sử dụng outlook.

Hướng dẫn sử dụng G Suite Sync cho Outlook