Tính năng mới trong gmail

Chào mừng bạn đến với giao diện mới của Gmail. Google đã cập nhật giao diện người dùng và nhiều tính năng email bạn đã sử dụng và thêm các công cụ và ứng dụng mới để giúp bạn làm việc nhanh hơn và hiệu quả hơn. Giờ đây, tất cả người dùng có thể mở Gmail mới từ hộp thư đến của họ.

 

Sắp xếp email từ hộp thư đến của bạn.

 • Di chuột qua các thư  trong hộp thư đến của bạn và nhấp vào biểu tượng để lưu trữ, xóa, đánh dấu là chưa đọc (hoặc đọc) hoặc tạm ẩn thư.

 

 

 • Lưu trữ    .
 • Xóa   .
 • Đánh dấu là  đọc thư   hoặc đã đọc thư .
 • Tạm ẩn .

Tạm ẩn email cho đến sau này.

 • Bạn có thể tạm ẩn email đến ngày hoặc thời gian trong tương lai thuận tiện hơn cho mình.

 

 

Sử dụng đề xuất trả lời và theo dõi

 • Nhanh chóng trả lời email bằng cách sử dụng các cụm từ sẽ hiển thị dựa trên thư bạn nhận được.

 

 • Bạn có thể thấy các email cũ ở đầu hộp thư đến với đề xuất để trả lời hoặc theo dõi.

 

Làm việc ngoại tuyến trong Gmail.

 • Viết, tìm kiếm, xóa và gắn nhãn 30 ngày qua  tin nhắn (và tệp đính kèm) bằng Gmail ngoại tuyến. Tin nhắn bạn viết khi ngoại tuyến được tự động gửi khi kết nối internet khả dụng.

Tùy chỉnh giao diện hộp thư đến

1.Mở rộng hoặc thu gọn hộp thư đến

 • Bạn muốn thay đổi chế độ xem hộp thư đến của mình rộng rãi hay thu gọn. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng cài đặt  ->Mật độ hiển thị.

 

 

Chú ý: Nếu bạn chọn tùy chọn mặc định, thì bạn sẽ nhận được bản xem trước các tệp đính kèm của mình từ hộp thư đến.

2.Hiển thị hoặc ẩn Menu

 • Để có chỗ xem trước email, bạn có thể mở rộng hoặc thu gọn chế độ xem hộp thư đến bằng cách nhấp vào biểu tượng Menu .

3.Chỉnh sửa nhãn và danh mục

 • Giờ đây, bạn có thể chỉnh sửa nhãn và danh mục trực tiếp từ Menu . Bạn kéo đến nhãn hoặc danh mục bạn muốn thay đổi, sau đó nhấp vào Cài đặt .

Xem Lịch, Tasks, Keep và Tiện ích bổ sung

Bây giờ bạn có thể sử dụng Lịch Google, Keep, Tasks và tiện ích bổ sung trong Gmail.

 

 

Ở bên phải hộp thư đến, hãy nhấp vào các biểu tượng sau:

 • Lịch : Xem lịch biểu hàng ngày của bạn, nhấp vào sự kiện để chỉnh sửa, tạo sự kiện mới và chuyển sang các sự kiện sắp tới.
 • Keep: Tạo danh sách kiểm tra và ghi chú.
 • Tasks : Thêm việc cần làm và thời gian.
 • Tiện ích bổ sung : Tải thêm các công cụ Gmail để giúp quản lí thư.

Gửi email và tệp đính kèm bằng chế độ bảo mật

 

 

Bạn có thể bật chế độ Bảo mật để bảo vệ thư và tài liệu nhạy cảm. Hiện bạn có thể làm những điều sau:

 • Đặt ngày hết hạn.
 • Yêu cầu mật mã.
 • Ngăn việc chuyển tiếp, tải xuống, sao chép và dán.

Dùng thử Gmail mới

 • Đăng nhập vào Gmail tại Gmail.com.
 • Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt -> Dùng thử Gmail mới.

Nếu bạn đổi ý, thì bạn có thể nhấp vào biểu tượng Cài đặt -> Quay lại Gmail cổ điển.

Các bài đọc có liên quan