Hướng dẫn đăng ký tài khoản tại Pupam

Đăng ký tài khoản tại Pupam để sử dụng các dịch vụ Pupam cung cấp và các tiện ích mà Pupam cung cấp cho doanh nghiệp của bạn.

Bước 1: truy cập vào trang chủ của pupam https://id.pupam.com/account/signin/. 

Hướng dẫn đăng ký tài khoản tại Pupam

 

Bước 2: Điền thông tin cần đăng kí vào hệ thống Pupam.

Hướng dẫn đăng ký tài khoản tại Pupam

            1- Nhập Email của bạn.

            2- Nhập mật khẩu (Gồm 8 ký tự và một chữ số).

            3- Click vào chọn để được thông qua hệ thống Pupam.

             4- Click vào Sign Up để đăng kí tài khoản tại hệ thống pupam.