Hướng dẫn khôi phục mật khẩu tại Pupam

Thiết lập lại mật khẩu khi bạn quên mật khẩu tài khoản.

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ: https://id.pupam.com/

Hướng dẫn khôi phục mật khẩu tại Pupam

 

Bước 2: Nhập ID (Email/tên miền) đã đăng kí tại hệ thống Pupam.

Hướng dẫn khôi phục mật khẩu tại Pupam

1- Nhập tên tài khoản đã đăng kí.

  • Thường là tên miền của công ty bạn hoặc email bạn đăng ký ban đầu với Pupam
  • Nếu bạn không biết tài khoản bạn có thể liên hệ hỗ trợ để được giúp đỡ.

2- Click chọn để được thông qua hệ thống Pupam.

3- Click chọn để lấy lại mật khẩu mới đồng thời sẽ xuất hiện thông báo chỉ dẫn.

Hướng dẫn khôi phục mật khẩu tại Pupam

 

Bước 3: Kiểm tra hộp thư của bạn để tiếp tục đặt lại mật khẩu.

  • Địa chỉ thư có thể là đồng nghiệp của bạn.
  • Nếu địa chỉ thư đặt lại mật khẩu của bạn cần thay đổi thành địa chỉ khác bạn có thể liên hệ hỗ trợ để được giúp đỡ.

Hướng dẫn khôi phục mật khẩu tại Pupam

- Sau khi truy cập vào Email và nhấn chọn đặt lại bây giờ thì đường dẫn sẽ điều hướng bạn tới 1 trang khác để nhập lại mật khẩu mới.

 

Hướng dẫn khôi phục mật khẩu tại Pupam

            1- Nhập ID cần lấy lại mật khẩu (ID sẽ tự điền).

             2- Nhập mật khẩu mới (Gồm 8 kí tự và một chữ số).

             3- Nhập lại mật khẩu giống như ở trên.

             4- Click chọn để đổi mật khẩu mới.