Hướng dẫn khôi phục lại mật khẩu tài khoản Pupam

Bước 1: truy cập địa chỉ: https://id.pupam.com/account/signin/?next=%2F

Bước 2: Click vào Quên mật khẩu(Forgot password)

Hướng dẫn khôi phục lại  mật khẩu tài khoản Pupam

Bước 3: Nhập tài khoản pupam của bạn(Thường là tên miền bạn sử dụng dịch vụ tại Pupam hoặc là email bạn đăng ký tài khoản)

Hướng dẫn khôi phục lại  mật khẩu tài khoản Pupam

(1): nhập email hoặc ID đăng ký.

(2): tích chọn không phải người máy.

(3): click chọn đổi mật khẩu (sẽ hiện thị 1 thông báo gửi về email của bạn)

Hướng dẫn khôi phục lại  mật khẩu tài khoản Pupam

Bước 5: kiểm tra email và làm theo hướng dẫn!