Hướng dẫn mua sản phẩm bản quyền Microsoft trong hệ thống Pupam

Bước 1: Truy cập vào hệ thống Pupam https://id.pupam.com

Hướng dẫn mua sản phẩm bản quyền Microsoft trong hệ thống Pupam

 1. Chọn Tab Dịch vụ.
 2. Click + để thêm dịch vụ.

Bước 2: Tiến hành chọn sản phẩm mà dịch vụ cần mua.

Hướng dẫn mua sản phẩm bản quyền Microsoft trong hệ thống Pupam

 1. Xem tất cả các sản phẩm và dịch vụ có trong Pupam.
 2. Xem sản phẩm của Gsuite.
 3. Xem sản phẩm của Microsoft.
 4. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
 5. Mua sản phẩm này.
 6. Tìm kiếm sản phẩm cần mua.
 7. Xem tất cả các sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng.

Bước 3: Tiến hành xác nhận và thanh toán.

Hướng dẫn mua sản phẩm bản quyền Microsoft trong hệ thống Pupam

 

 1. Xác nhận lại sản phẩm cần mua.
 2. Xác nhận số tiền cần mua.
 3. Điền thông tin cá nhân. Gồm email và số điện thoại.
 4. Xác nhận recaptcha.
 5. Hoàn thành giao dịch