Hướng dẫn chia sẻ link affiliate trong hệ thống Pupam

Affiliate là gì?

Affiliate trong hệ thống pupam là một đường dẫn tới mua sản trên trang Grablic.pupam.com. Khi người được giới thiệu dùng đường dẫn của bạn để mua hàng trên grablic.pupam.com bạn sẽ nhận được 30.000 vnđ trên mỗi hóa đơn thanh toán. 

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống id.pupam.com bằng email đã đăng kí.

Bước 2: 

Hướng dẫn chia sẻ link affiliate trong hệ thống Pupam

  1. Chọn affiliate trên menu.
  2. Chọn trang affiliate để lấy đường dẫn chia sẻ.
  3. Thống kê số tiền, số lượt giới thiệu, và số người truy cập từ đường dẫn affiliate của bạn.
  4. Đây là đường dẫn của bạn.

Bước 3: Sao chép đường dẫn và gửi đến bạn bè.

 Hướng dẫn chia sẻ link affiliate trong hệ thống Pupam

Bước 4: Nhập đường dẫn này lên thanh url của trình duyệt.

Hướng dẫn chia sẻ link affiliate trong hệ thống Pupam

Như vậy là bạn đã giới thiệu thành công đường dẫn chia sẻ mua sản phẩm trên trang grablic.pupam.com