Xem các hóa đơn cần phải thanh toán tại hệ thống Pupam

Bước 1: Truy cập vào hệ thống Pupam https://id.pupam.com

Xem các hóa đơn cần phải thanh toán tại hệ thống Pupam

 1. Nhấp chọn Trang chủ.
 2. Số hóa đơn cần thanh toán.
 3. Click xem và thanh toán các hóa đơn cần thanh toán.

Bước 2: Xem tất cả hóa đơn và tiến hành thanh toán.

Xem các hóa đơn cần phải thanh toán tại hệ thống Pupam

 

 1. Bảng thông báo các hóa đơn các sản phẩm cần thanh toán.
 2. Xác nhận số tiền cần thanh toán.
 3. Click vào Thanh toán --> chuyển đến trang thanh toán của hệ thống Pupam.

Bước 3: Thanh toán 

Xem các hóa đơn cần phải thanh toán tại hệ thống Pupam

 1. Xem chi tiết hóa đơn.
 2. Chọn phương thức thanh toán bằng thẻ nội địa ( Hỗ trợ hầu hết tất cả ngân hàng).
 3. Chọn phương thức thanh toán bằng thẻ quốc tế.
 4. Chọn phương thức chuyển khoản tới ngân hàng Vietcombank.
 5. Click để chọn và hoàn thành thanh toán.